خشکاندن دردهایی که در صورت، ریشه می کنند

خشکاندن دردهایی که در صورت، ریشه می کنند


گانگلیون یا گره عصبی، دسته ای از اعصاب متصل به هم هستند که در ایجاد درد در قسمت خاصی از بدن نقش دارند. گانگلیون گاسرین یا گانگلیون سه قلو (شماره 1 در شکل) یکی از انواع گانگلیون های مهم در دردهای صورت است. وظیفه اصلی این گره عصبی انتقال پیام های حسی از صورت به مغز است. گانگلیون گاسرین از سه شاخه عصبی (شماره 2 تا 4 در شکل) تشکیل شده است که یک یا چند شاخه از آن ها باعث درد صورت می شوند. با تخریب یا بلوک کردن(blocking) گانگلیون گاسرین می توان دردهای صورت را درمان کرد. در این تکنیک درمانی اعصاب ضخیم دست نخورده باقی می مانند، به همین خاطر عملکرد طبیعی گانگلیون حفظ می شود. تکنیک بلوک گانگلیون گاسرین Sweet procedure نیز نامیده می شود.

درد صورت ganglion_gasserio
ganglion_gasserio

مراحل درمان درد صورت با روش Sweet procedure

  1. محل دقیق عصب ایجاد کننده درد با فلوروسکوپی تعیین می شود.
  2. متخصص درد، سوزن را تحت هدایت فلوروسکوپی در محل صحیحی نزدیک به گانگلیون گاسرین قرار می دهد.
  3. جریان الکتریکی اندکی در نزدیکی گانگلیون گاسرین ایجاد می شود.
  4. با استفاده از جریان الکتریکی رادیوفرکانس (radiofrequency electrical current) یا جریان الکتریکی پالسی رادیوفرکانس (pulsed radiofrequency electrical currents ) از طریق سوزن، گانگلیون گاسرین بلوک می شود.
  5. بیمار دو ساعت تحت نظر باقی می ماند و بعد از دو ساعت ترخیص می شود.

برای آگاهی بیشتر در مورد این تکنیک، استفاده از رادیوفرکانس برای درمان صورت درد را مطالعه کنید.
بیشتر بخوانید:
امواج رادیویی برای درمان درد کدام بیماران مناسب است؟
امواج رادیویی، آبی بر آتش عصب درد
آبی آسمان بیماری ها را شفا می بخشد
دیسکوژل؛ کلید راه گشای دیسک کمر

منابع

http://www.pijn.com//

http://www.emedicinehealth.com/

اشتراک گذاری مطلب: