دکتر کامبیز باقرزادی| فوق تخصص درد | کلینیک درد |سمپاتکتومی

درمان کمردرد و دیسک کمر | اوزون درمانی | درمان تعریق (هایچرهیدروزیس) زیربغل سر و صورت دست و پا با امواج رادیویی سمپاتکتومی |درمان آرتروز زانو| کلینیک درد

خانه رزرو نوبت