Cervical Epidural Nerve Block

مقدمه

اخیراً از روش بلوک عصب اپیدورال گردنی جهت کنترل سر درد، گردن درد و به طور کلی دردهای اندام‌های بالا تنه استفاده می‌شود.

cervical-epidural-nerve-block-1

شکل 1:‌ آناتومی مقطع عرضی فضای اپیدورال گردنی.

موارد کاربرد بلوک عصب اپیدورال گردنی

این روش در موارد زیر کاربرد دارد:

در مواردی نیز نباید از روش بلوک عصب اپیدورال گردنی استفاده شود:

عفونت موضعی

عفونت خونی (Sepsis)

مصرف داروهای ضد انعقادی یا اختلال انعقادی

تکنیک‌های بلوک عصب اپیدورال گردنی

تکنیک از دست دادن مقاومت برای تشخیص فضای اپیدورال

cervical-epidural-nerve-block-2

cervical-epidural-nerve-block-3

شکل 2:‌ تکنیک از دست دادن مقاومت؛ (A) موقعیت سوزن و دست پزشک در روش از دست دادن مقاومت در ناحیه گردنی. (B) از دست دادن ناگهانی مقاومت.

cervical-epidural-nerve-block-4

شکل 3:‌ نحوه وارد شدن سوزن به فضای اپیدورال گردنی در تکنیک از دست دادن مقاومت.

بلوک اپیدورال ترنس‌فورامینال گردنی

cervical-epidural-nerve-block-5

شکل 4: بلوک اپیدورال ترنس‌فورامینال گردنی، موقعیت مناسب سوزن.

cervical-epidural-nerve-block-6

شکل 5: بلوک اپیدورال ترنس‌فورامینال گردنی. سوزن به سمت قسمت خلفی- میانی زائده خاری فوقانی.

بیشتر بخوانید:

درمان دردهای مزمن با امواج رادیویی
درمان درد با اوزون تراپی

کنترل و درمان دردهای مزمن با استفاده از انواع تکنیک‌های نوین و پیشرفته اینترونشنال

اطلاعات بیشتر
برای عضویت در خبرنامه سلامت دکتر باقرزادی،ایمیل خود را وارد کنید

ایمیل شما محافظت میشود
WordPress Backup
Visit Us On TwitterVisit Us On Instagram