پیر شوید؛ اما خانه نشین نشوید

پیر شوید؛ اما خانه نشین نشوید

کمردرد و از کارافتادگی

کمر درد یکی از مشکلات رایج مردم و علت مراجعه آن ها به پزشک است. برخی افراد حتی در طول زندگی خود بارها دچار کمردرد می شوند. کمردرد باعث خانه نشینی و ازکارافتادگی بسیاری از افراد در سنین پایین می شود. بیشتر کمردردها از بیماری های مربوط به ستون مهره ها ناشی می شوند. فتق دیسک های بین مهره ای کمر نیز یکی از این مشکلات است. اوزن پزشکی (مخلوط اکسیژن و اوزن) یکی از درمان های رایج فتق دیسک بین مهره ای کمر و نیز سایر مشکلات کمر در جهان است. در ایران کاربرد تکنیک اوزن تراپی بسیار معدود است. دکتر باقرزادی یکی از پیشتازان اوزن تراپی تحت راهنمایی سونوگرافی در ایران هستند.

تزریق اوزن و درمان دیسک درد

استفاده از گاز اوزن برای درمان فتق دیسک مهره ای کمر بسیار مفید است. برای این منظور از مخلوط گاز اوزن و اکسیژن با نسبت 60 به 40 استفاده می شود. برای درمان ممکن است لازم باشد بین 8 تا 14 بار تزریق انجام شود. این روش تزریق اوزن، “روش ورگا” نام دارد.
اوزن در داخل عضلات ستون مهره ها و در قسمتی که فتق ایجاد شده است تزریق می شود. تزریق اوزن ممکن است برای مدت کوتاهی کمی درد ایجاد کند، اما به طور کلی اوزن تراپی بدون درد و آسان است.

اثرات مفید گاز ازون

اوزن اثرات مختلفی برای درمان فتق دارد. موفقیت اوزن تراپی بر اساس اصول زیر است:
1. یکی از مشکلاتی که در فتق دیسک ایجاد می شود التهاب است. واکنش های زنجیره ای باعث این التهاب می شوند. اوزن واکنش هایی که باعث ایجاد مولکول های التهابی می شوند را متوقف می کند. با کاهش التهاب در فتق، دیسک درد بیمار تسکین می یابد.
2. فتق دیسک جریان خون را دچار مشکل می کند. ایجاد اشکال در گردش خون باعث درد می شود. تزریق اوزن از دو طریق این مشکل را حل می کند: اول: تزریق مستقیم باعث رسیدن اکسیژن و انتشار آن در ناحیه فتق می شود. دوم: اوزن به طور غیرمستقیم باعث آزاد شدن اکسیژن از هموگلوبین می شود. به این ترتیب غلظت اکسیژن در محل فتق افزایش پیدا می کند و دیسک درد بیمار تسکین پیدا می کند.
3. آب بخش اصلی مواد موجود در فتق دیسک را تشکیل می دهد. تزریق اوزن در درون دیسک، حجم آب موجود در فتق را کاهش می دهد. بنابراین اندازه فتق کوچک می شود و درد آن بهبود پیدا می کند.
4. اوزن سلول های بدن را تحریک می کند که کلاژن تولید کنند. این یکی از مهم ترین اثرات اوزن برای بهبود دیسک درد است.

منابع

http://www.o3center.org/Articles/OzoneTherapyfortheTreatmentofHerniatedIntervertebralDiscs.html