زانوان سست را درمان کنید

ژنیکولار نوروتومی

ژنیکولار نوروتومی اصطلاح جدیدی است که به نوعی روش درمانی نوین برای بهبود درد زانو، بدون انجام عمل جراحی اطلاق می شود. این روش درمانی بسیار پیشرفته در بین تکنیک های نوین پزشکی قرار دارد. به طور کلی در این روش، با تابش امواج رادیویی پیچیده به اعصابی که زانو را دربرمی گیرند ( اعصاب ژنیکولار)، درد زانو به طور معجزه آسایی تسکین می یابد. این دردها ممکن است در اثر هر یک از شرایط زیر ایجاد شده باشد:

 • آرتروز
 • درد مزمن زانو
 • بیماری تخریب مفاصل
 • تعویض کامل زانو
 • تعویض نسبی زانو
 • غیر قابل انجام بودن عمل تعویض زانو
 • بیمارانی که تمایل به تعویض زانو ندارند

با وجود این که عمل جراحی روشی پذیرفته شده برای بیماری های جدی مفاصل است، اما برخی بیماران علاوه بر درد مفاصل مبتلا به امراض دیگری نیز هستند که انجام جراحی را در آن ها غیرممکن می کند. گاهی نیز بیمار به دلایل شخصی مانند شرایط کاری جراحی را ترجیح نمی دهد، زیرا جراحی مستلزم ماندن در خانه و گذراندن دوره نقاحت است. در چنین شرایطی، تابش امواج رادیویی (رادیوفرکانس) به اعصاب ژنیکولار، روشی امن و مطمئن است که نسبت به تعویض مفصل در اولویت قرار دارد.
علاوه براین، جراحی تعویض مفصل گاهی اوقات کارایی کافی را ندارد و بیمار بعد از جراحی، باز هم احساس درد می کند. در این شرایط به غیر از جراحی مجدد، گزینه جدیدی برای بهبود درد بیمار وجود ندارد و بیمار ناچار است این جراحی های پی در پی را انجام دهد. اما با تکنیک جدید نوروتومی اعصاب ژنیکولار، جراحی های بعدی به بیمار تحمیل نمی شود.

آناتومی زانو

عصب زانو از شاخه های ران، صافن (saphenous nerve)، اعصاب مشترک پرونئال، تیبیال و اعصاب ابتوراتور (obterator nerves) تشکیل شده است. اعصاب ژنیکولار، شاخه های کوچک و مفصلی این اعصاب هستند که زانو را احاطه کرده اند و رشته های عصبی را به مفصل وصل می کنند.
اعصاب ژنیکولار از 5 شاخه تشکیل شده است:

 • جانبی بالایی (SL)
 • داخلی بالایی(SM)
 • جانبی تحتانی(IL)
 • داخلی تحتانی(IM)
 • عصب ژنیکولار ساق راجعه

در روش نوروتومی، با تابش امواج رادیویی به اعصاب ژنیکولار، دردهای مزمن زانو درمان می شوند. شاخه های عصبی SL، SM، و IM هدف های اصلی در این روش هستند. این شاخه های عصبی تحت هدایت فلوروسکوپی در زیر پوست، روی استخوان و در دسترس قرار می گیرند و به همین دلیل ایده آل هستند.

روش انجام کار

این تکنیک در دو فاز انجام می شود:
فاز تشخیصی بلوک عصبی ژنیکولار
این فاز بخش تشخیص اثربخشی این تکنیک است و مقدار کمی از مواد بی حس کننده موضعی مانند لیدوکایین و بوپیواکائین در محل اعصاب ژنیکولار تزریق می شود. هدف از این کار این است که پاسخ بیمار به این تکنیک سنجیده شود و اگر کارایی لازم برای تسکین درد زانو مشاهده شد، فاز درمانی انجام شود.
ریشه کن کردن اعصاب ژنیکولار
این فاز بخش درمانی این تکنیک است و در طی آن، پزشک با امواج رادیویی اعصاب ژنیکولار را تخریب می کند. (radiofrequency ablation) با انجام این فاز درد کاهش می یابد و زانو عملکرد خود را بازمی یابد.
هر دو فاز این تکنیک به صورت درمان سرپایی و تحت هدایت مستقیم فلوروسکوپی انجام می شوند.
در مطالب آینده درباره روش‌های انجام این روش به تفصیل توضیح داده خواهد شد.