امواج رادیویی، آبی بر آتش عصب درد

برای درمان دردهای شدید، درمان های جدید و بی خطر به تدریج جایگزین روش های قدیمی مانند جراحی و تزریق کورتون شده اند. برای درمان درد های شدید و طولانی مدت مانند کمر درد و زانو درد، تخریب با امواج رادیویی یکی از بهترین گزینه ها است. در این روش از گرمای الکتروترمال (تبدیل مستقیم برق به حرارت) استفاده می شود و عصب درد به طور موقت از کار می افتد. به این ترتیب پیام درد به مغز انتقال داده نمی شود و درد بیمار به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.
تخریب اعصاب درد با امواج رادیویی برای اولین بار برای درمان درد مفصل فاست کمری (مفاصل كوچكي كه در دو طرفه مهره ها قرار دارند و آسيب آن ها باعث كمر درد می شود) و عصب‌ سه‌قلو یا نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌ (یك‌ بیماری‌ عصبی‌ كه‌ باعث‌‌ درد شدید صورت‌ می شود) به کار رفت. در حال حاضر تخریب عصب درد با امواج رادیویی برای بسیاری از دردهای شدید مانند درد کمر، عصب گردنی و آرتروز به کار می رود. این نوع درمان دارای فواید زیر است:

 • دوره نقاحت کوتاه تری را به بیمار تحمیل می کند.
 • دامنه حرکت بیمار افزایش پیدا می کند.
 • نیاز به مصرف مسکن کاهش می یابد.
 • کیفیت زندگی بیمار بهتر می شود.

تخریب به دو روش پالسی و مداوم انجام می شود

تخریب اعصاب درد با امواج رادیویی به دو روش پالسی و مداوم انجام می شود. با روش تخریب به صورت مداوم، نتایج حاصل در طولانی مدت باقی می مانند. اما از آنجایی که گرمای بدون وقفه الکتروترمال ممکن است باعث مشکلاتی شود، روش پالسی جایگزین آن شد. روش تخریب به صورت پالسی، به بی حسی کمتری نیاز دارد و تکرارپذیرتر است.

نتایج بعد از تخریب با امواج رادیویی

بعد از تخریب با امواج رادیویی، کاهش چشمگیری در درد بیمار ایجاد می شود. به طوری که کاهش درد بیش از 75 درصد خواهد بود. عوامل زیر روی نتایج کار و میزان تأثیرگذاری این روش مؤثر هستند:

 • این که آیا عصب تخریب شده همان عصب ایجاد کننده درد است یا خیر.
 • وجود سایر مشکلات و بیماری هایی که ممکن است اثراتی را روی درد بیمار داشته باشند.
 • مدت ماندگاری نتایج در افراد مختلف با هم متفاوت است.

نتیجه درمان بعد از تخریب با امواج رادیویی چه مدتی باقی می ماند؟

برخی بیماران تا آخر عمر از دردهای شدید کمر ، زانو یا گردن خلاص می شوند. برخی بیماران نیز بعد از 6 تا 8 ماه نیاز به درمان دوباره پیدا می کنند. برای تعیین دقیق مدت ماندگاری نتایج باید ابتدا به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 • تخریب با امواج رادیویی در چه قسمتی از بدن قرار است انجام شود؟
 • علت دقیق ایجاد درد چیست؟

ممکن است بیمار بلافاصله بعد از درمان کاهش چشمگیری در درد خود احساس نکند، اما به مرور زمان بهبود درد ایجاد می شود. در بیشتر بیماران، نتایج بعد از تخریب با امواج رادیویی، بین 6 ماه تا یک سال باقی می مانند.

تجربه موفق بیماران

یکی از بیماران درمان شده با امواج رادیویی از تجربه موفق خود اینچنین یاد می کند:
“تخریب عصب درد با امواج رادیویی زندگی مرا متحول ساخت؛ در گذشته ناچار بودم به خاطر زانو درد شدید داروهای استروئیدی را تزریق کنم؛ متأسفانه هر بار تزریق تنها تا دو هفته باعث تسکین درد می شد. علاوه بر پا درد، دچار آسیب مفصل کمر، دیسک کمر و لگن درد هم بودم. داروهای استروئیدی باعث تخریب استخوان می شوند، به همین خاطر پزشکان توصیه کردند که تزریق استروئید برای من خطرناک است. تا این که یکی از پزشکان مرا به کلینیک کنترل و مدیریت درد معرفی کرد و من تحت درمان با امواج رادیویی قرار گرفتم. اکنون می توانم بعد از مدت ها روی پاهای خود راه بروم و دوباره به زندگی خود بازگردم. البته اعصاب دوباره رشد می کنند و بعد از مدتی لازم است درمان دوباره انجام شود. اما دوره های زمانی بین جلسات درمان بسیار معقول و مناسب هستند.”

منابع

http://coloradopain.co/
http://www.medhelp.org/
http://www.healthline.com/The radiofrequency ablation procedure is regarded as one of the best minimally invasive and exact pain management therapies now available. The radiofrequency ablation approach uses a current that generates electro-thermal heat in the inflamed nerve region to temporarily destroy the nerves causing chronic pain. The heat induces lacerations along nerves leading to loss of function thereby inhibiting pain signals from the spine to the brain. Patients experience substantial pain reduction due to the after effects of the procedure.
This approach was initially used to treat pain in the lumbar facets and trigeminal neuralgia, yet it is now extensively used to treat many chronic pain conditions including pain relating to the lower back, cervical facets, and arthritis. With ablation treatment, as compared to conventional chronic pain therapies (i.e. steroid injections, physical therapy, or surgery), patients have reported shorter recovery times, improved motion range, reduced demand for pain medication, and improvements in their quality of life.

Procedure types

Continuous and pulsed radiofrequency are the two main ablation procedure types. Continuous ablation is more commonly used with lasting pain-relieving effects, in some cases, up to two years. The complication risk increases when nerves are uninterruptedly exposed to the electro-thermal heat generated. As a consequence of this, the pulsed ablation approach was developed as an alternate procedure to avoid the potential dangerous side effects or complications associated with the continuous approach (i.e. deafferenation pain, excessive scarring, and damage to motor nerves). The pulsed radiofrequency approach typically requires reduced anesthesia, is less intrusive as compared to the continuous ablation approach, and can be repeated more times as needed yielding pain relief lasting up to four months.

What You Can Expect

While radiofrequency ablation may not relieve all your back or neck pain, it usually reduces it by more than 75 percent. Factors that may affect results include:

 • Whether the nerves targeted by the procedure are the same nerves responsible for your pain
 • Presence of other medical or psychiatric illness that might affect your pain
 • While some patients experience lifelong relief, the majority of patients experience relief for six to eighteen months. The procedure will be repeated when the pain returns.

How Long Do the Benefits of Radiofrequency Ablation Last?

This length of relief time varies from person to person and is based on two factors: what area of the body RFA is treating and what caused the arthritis.
After an RFA treatment, you may not notice significant pain relief for several weeks to a month. On average, an RFA treatment can reduce pain for six to 12 months.

RFA’s have made a difference in the quality of my life

Read one patients description about his RFA treatment:
RFA’s have made a difference in the quality of my life. Each doctor I went to gave me steroid injections which only lasted two weeks. I have degenerative joint/disk disease and CA NO LONGER have steroid injections due to the deterioration it does to my bones.
I have had serious hip (piriformis) issues along with sciatic nerve issues. I have been to many a doctor and all they would do is shots. I got tired of the shots not working so off I went to see another doctor. This time, I went through the pain management clinic that was educated and well informed on this procedure. I have had RFA’s in the past and they always worked for me but no other doctor I went to would take on this procedure. They said they would but when I arrived and asked about an RFA, they responded with shots. I have had RFA’s in the past and they kept me walking, something I haven’t done in quite some time, due to the pain. I am now walking again and very happy with the education I learned as the doctor was doing the procedure. Recommend writing to the director for both good and bad comments but I will say, my experience was good.

References

http://coloradopain.co/
http://www.medhelp.org/
http://www.healthline.com/Şiddətli ağrı müalicəsi üçün, tədricən ənənəvi belə cərrahiyyə üsulları və korton yeridilməsi əvəz edəcək yeni və təhlükəsiz müalicə olmuşdur. Bel vǝ diz kimi şiddǝtli vǝ uzun ağrıların müalicǝsi üçün radio dalğaları ilǝ məhv etmǝk ən yaxşı variantlardan biridir. Bu şəkildə, istilik Alktrvtrmal (istilik elektrik birbaşa dönüşüm) istifadə olunur vǝ sinir ağrı müvəqqəti olaraq işten düşür. Bu şǝkildǝ ağrı mesaji beyie gönderilemez ve xǝstǝnin ağrısı azalır. Radio dalğaları ilə sinir ağrı məhv edilmǝsi ilk dəfə bel fast birgə ağrısı üçün istifadǝ edildi (Bel oynaqların iki tǝrǝfindǝ olan kiçik birgǝlǝr ki onlara gelen zǝrǝr bel ağrısına sǝbǝb olur) vǝ Üçlü nevralgiya və ya üçəm siniri (Üz şiddətli ağrı səbəbi olan bir nevroloji bozukluğu) istifadǝ edilir. Hal-hazırda radio dalğaları ilə ağrı sinir mǝhv edilmǝsi belə ağrı və artrit vǝ boyun sinir ağrısı kimi ən şiddətli ağrı üçün istifadə olunur. Bu müalicə növü aşağıdakı faydaları vardır:

 • Xəstə üçün daha qısa bərpa zaman tətbiqi.
 • Xəstənin hərəkət şǝkli artır.
 • Ağrı kesici istifadǝsi azaldılır.
 • Həyat keyfiyyəti yaxşılaşır.

mǝhv edilmǝ işlemi impuls və davamlı olan iki üsulla hǝyata kǝçir

Ağrı sinirin mǝhv edilmǝ işlemi impuls və davamlı olan iki üsulla hǝyata kǝçir. Davamlı məhv edərək, nəticələr uzun müddətli qalır. Lakin fasilə Alktrvtrmal olmadan istilik problemlər ola bilər, pulse üsulu onunla əvəz edilmişdir. pulse üsulu az anesteziya tələb edir və daha təkrarlana bilǝr.

radio dalğaları ilǝ məhv etmǝk sonrasi nəticəlǝr

Radio dalğaları ilǝ məhv etmǝk sonrasi, xǝstǝnin ağrısı azalır. Yüzdə 75 daha çox ağrı azalır. Aşağıdakı amillər bu yanaşma nəticələri və səmərəliliyinin təsir edir:

 • Acaba mǝhv edilen sinir ağrıya sǝbǝb olan sinir ǝdir ?
 • Xǝstǝnin ağrısı haqqında tǝsiri olan digǝr xǝsgǝliklǝr.
 • Müxtəlif insanlarda uzunmüddətli nəticələr fərqlidir.

Radio dalğaları ilǝ məhv edilǝn sinirlarin nəticəsi nə qədər qalır?

Bəzi xəstələr şiddətli bel ağrısı, diz və ya boyun ağrısından bir ömür azad olunurlar. Bǝzi xǝstǝlǝr dǝ bərpa etmək üçün 6 və ya 8 ay sonra müalicə lazımdır. Uzunmüddətli nəticələr qəti ölüm səbəbinin təyin olunması üçün ilk aşağıdakı suallara cavab verməliyiz:

 • Bədənin hansı bölmǝsindǝ radio dalğaları ilǝ məhv edilme işlemi hǝyata kǝçǝcǝk?
 • Ağrını qəti səbəbi nədir?

Bǝlki xǝstǝ müalicǝdǝn sonra ağrısında çox azalma hiss edǝ bilmǝz. Amma sonradan ağrı azalir. Xǝstǝlǝrin çoxunda, radio dalğaları məhv sonrasinda nəticələri 6 ay vǝ bir il arasında görunur.

xəstənin müvəffəqiyyətli təcrübəsi

Radio dalğaları ilə müalicə xəstələrin biri müvəffəqiyyətli təcrübəsindən deyir:
radio dalğaları ilǝ ağrı sinirin mǝhv edilmǝsi mənim həyatimi dəyişdirdi. Keçmişdə, mən şiddətli diz ağrım üçün steroid yeridilməsi edirdim. Təəssüf ki, ağrı kəsici yeridilməsi hər dəfə yalnız iki həftə idi. Ayaq ağrı ilə yanaşı, birgə zərər geri, bel və omba ağrı çətin idi. Steroid dǝrmanlar, sümüklǝrin məhv edilmesine səbəb olur. Həkimlər steroid yeridilməsi mənim üçün təhlükəlidir diyorlar. Həkimlərin biri məni ağrı idarə klinikasi ilǝ tanıştırdı vǝ Mən radio dalğaları ilə müalicə edildim. İndi uzun müddət sonra ayaqlarım üzərində gəzə bilǝrǝm. Yenidən sinir inkişaf edilir və sonra müalicə yenidən edilməsi lazım. Amma sessiyaları arasında müddət çox uyğun ǝdir.

Qaynaqlar

http://coloradopain.co/
http://www.medhelp.org/
http://www.healthline.com/