اخبار

خانه مقالاتصفحه 5
تصويري پيدا نشد

بورسیت زانو

بورسیت زانو چیست؟ بورسیت زانو، در واقع التهاب بورس‌های زیر مفصل زانو است. بورس‌ها...

تصويري پيدا نشد

کنترل شانه درد

کنترل درد با تزریق در مفصل شانه تزریق در شانه ممکن است با اهداف تشخیصی و یا درمانی ا...

تصويري پيدا نشد

درد در شانه

بورسیت شانه بورسیت شانه به معنی ایجاد التهاب در بورس‌های شانه است. بورس‌ها کیسه‌...